Israël .net

Actualité, Informations et Emploi

ראש תחום איכות תהליכים לאגף איכות בחטיבת תפעול חלב – פתח תקווה

מערך הייצור של מחלבות תנובה מבוסס על טכנולוגיות הייצור מהמתקדמות ביותר בתעשיית המזון. כחלק ממגמת השיפור המתמיד תנובה משקיעה משאבים רבים בשיפור תהליכים ובחתירה…

Link