Israël .net

Actualité, Informations et Emploi

לחברה גלובאלית בתחום פרויקטים של תחבורה רכבתית דרו – באר שבע

באר שבע | משרה חמה *אחריות לפתרון אתגרים וצווארי בקבוק במעבר המוצר מהדיזיין הנעשה בחו"ל להתקנת המוצר בארץ: שיפור וטיוב BOM מבחינת חומרים, מקטים, תכן הנדסי…

Link