Israël .net

Actualité, Informations et Emploi

מנהל/ת היחידה ללימודי המשך 7320 – חיפה

תיאור התפקיד: ייזום ופיתוח תכניות אקדמיות שלא לתואר, היכרות עם השדה המקצועי ובהתאם איתור פוטנציאל לתכניות עתידיות, עפ”י צרכי השטח והמקצועות השונים, יוזמה והובלת…

Link