Israël .net

Actualité, Informations et Emploi

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה מגייס מתנדבים/ות למחלקות הקורונה – באר שבע

בואו ניתן כתף למאושפזים ולצוותים הרפואיים במחלקות הקורונה המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה מזמין אותך לקחת חלק פעיל בעשייה למען בריאות תושבי הנגב ההתנדבות…

Link